Duurzame warmte voor Utrecht

Find out more
greentech island

Projectoverzicht 

Nederland maakt werk van de klimaatdoelen voor 2030 en 2050. Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt het klimaatakkoord steeds concreter. De Gemeente Utrecht heeft in het coalitieakkoord “ruimte voor iedereen” de ambitie uitgesproken om haar eigen gemeentelijk vastgoed in 2040 de status Energieneutraal te geven.

Werkzaamheden TransitionHERO 

TransitionHERO heeft een ontwerpstudie uitgevoerd naar een businesscase voor duurzame warmteopslag en -levering voor verschillende gebouwen van de Gemeente Utrecht.

Het pilotproject ‘Duurzame warmteopslag’ is één van de kansrijke projecten die moet gaan bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente Utrecht. Met dit innovatieve duurzaamheidsproject kunnen drie vastgoedgebouwen van de gemeente in één keer energieneutraal worden gemaakt. In de toekomst zouden ook andere gebruikers in de buurt aangesloten kunnen worden, zoals scholen, woningen en bedrijven.

 

TransitionHERO heeft gekeken naar lokale opwekking van duurzame energie met een fotovoltaïsch paneel (zon-PV), zonthermie en wind, samen met batterij-opslag en warmtebuffering. De combinatie van groene stroom en groene warmte leidt tot nieuwe koppelkansen voor een flexibel energiesysteem.

Projectverantwoordelijkheden TransitionHERO:

 • Technologiescouting
 • Technologieselectie
 • Systeemopstelling
 • Dimensionering van apparatuur
 • Locatie-onderzoek
 • CAPEX-schatting
 • OPEX-raming
 • Subsidie-advies
 • Evaluatie van risico’s en kansen
 • Marktconsultatie
 • Opstellen Programma van eisen
 • Rapportage en presentaties

 

“Parametrisch ontwerpen heel interessant voor ons.”
Jaap van Nunen Beleidsadviseur en kwartiermaker energieneutraal maatschappelijk vastgoed bij Gemeente Utrecht

Explore more cases