Duurzame warmte voor Bredase bedrijventerreinen

Find out more
greentech island

Proctenoverzicht 

Breda wil in 2044 een CO2-neutrale stad zijn. Een integraal onderdeel hiervan is de verduurzaming van bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen.  Momenteel wordt samen met 500 bedrijven onderzocht hoe de bedrijventerreinen in Breda-Oost aardgasvrij gemaakt kunnen worden. 

Werkzaamheden TransitionHERO 

TransitionHERO heeft een ontwerpstudie uitgevoerd naar een businesscase voor duurzame warmteopslag en -levering voor enkele bedrijventerreinen in Breda-Oost.  

Er is gekeken naar lokale opwekking van duurzame energie met een fotovoltaïsch paneel (zon-PV), zonthermie en wind, samen met batterij-opslag en warmtebuffering. De combinatie van groene stroom en groene warmte leidt tot nieuwe koppelkansen voor een flexibel energiesysteem. 

 

Projectverantwoordelijkheden TransitionHERO: 

  • Technologiescouting 
  • Technologieselectie 
  • Systeemopstelling 
  • Dimensionering van apparatuur 
  • Locatie-onderzoek 
  • CAPEX-schatting 
  • OPEX-raming  
  • Subsidie-advies 
  • Evaluatie risico’s en kansen 
  • Rapportage en presentaties 

 

Voor achtergrondinformatie zie Webinar “Daar krijgen wij energie van!”, The Netherlands | 20 April 2021, see link http://www.biseps.eu/downloads/ 

“Van de samenwerking met TransitionHERO krijgen wij energie!”
Arjan Rook

Explore more cases