Careers

Like the idea of disrupting the traditional engineering process? You’re in the right place.

We’re hiring! View our open positions

People Lead - Rotterdam

Voor ons team zoeken we bijzondere mensen met veel creativiteit. Een People Lead bij TransitionHERO helpt ons team en managers om de organisatie soepel te laten draaien. Hij of zij houdt ervan structuur te brengen, zowel in onze financien als in onze organsatie, krijgt energie van HR taken, en organiseert alles wat nodig is op en buiten kantoor om ervoor te zorgen dat onze engineers kunnen focussen op waar ze goed in zijn: impact maken met GreenTech. Want we werken niet voor gewoon tevreden klanten, wij werken voor Raving Fans.

Hoi!

Ben jij onze nieuwe People Lead?

Eens kijken.

  • Je houdt van structuur. Wat het ook is, je weet het te vinden. Je brengt structuur in documenten en in de organisatie. Je houdt een oogje op budgetten. En je neemt deadlines heel erg serieus.
  • Je houdt van mensen. Dat betekent niet dat je niet introvert kunt zijn. We houden van introverte mensen. Het betekent gewoon dat je goed kunt samenwerken met de rest van ons, of het nu gaat om ingenieurs van verschillende disciplines, klanten of de mensen die ons kantoor schoonmaken. HR taken zoals recruitment, interviews inplannen, tijdregistratie, arbo coordinatie, werknemersverzekeringen horen erbij en het geeft je energie om te zorgen dat het team lekker draait en we plezier hebben op kantoor.
  • Je wilt impact maken. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn.
  • Je bent flexibel. Geen dag is hetzelfde bij TransitionHERO. De ene dag werk je aan een project budget update en overleg je over onze strategische personeelsplanning, terwijl je de andere dag een vacature tekst schrijft, een training organiseert, een aanbieding controleert of een NDA regelt met een nieuwe klant.
  • Je hebt ervaring. Je hebt bij voorkeur een achtergrond in HR of finance, maar houdt van een diverse baan waarbij ook marketing en communicatie taken bij je komen te liggen
  • Je voelt je thuis tussen de engineers en vindt het niet erg om zo nu en dan een beetje nerdy engineering taal aan te horen.
  • Je bent een doener. Jij zorgt ervoor dat dingen gebeuren. Waarom wachten. En anders doe je het zelf wel eventjes.
  • Je bent een excel master. Excel heeft geen geheimen voor je, je houdt er alles overzichtelijk dingen bij en tovert de mooiste dashboards tevoorschijn.
  • Je bent de rots in de branding voor ons management. Je ontzorgt ze, bent hun sparring partner en zorgt dat we samen als team kunnen pieken.
  • Je hebt ideeen. Dingen kunnen altijd beter en sneller, en je haalt er energie uit om onze (interne) processes altijd weer wat slimmer en praktischer te maken.
  • Je haat het om elke dag hetzelfde te doen.  Daar om automatiseren we het. Waar mogelijk gebruiken we tools om adminstratieve taken te automatiseren.
  • Je hebt een mening. En je durft hem uit te spreken (en je bent niet bang om het onze directeur te vertellen als hij of zij iets zegt dat nergens op slaat). En wij zullen ernaar luisteren.
  • Je bent ook maar gewoon iemand op de wereld. Je weet niet alles, en je denkt ook niet dat je alles weet. Maar je bent nieuwsgierig. Je wilt meer weten. Het is tenslotte een grote wereld.
  • Je houdt van een goed salaris. Dus dat krijg je. En niet alleen een marktconform salaris. Coaching en persoonlijke ontwikkeling, een tof kantoor, lekkere koffie, onbeperkt snacks, lunch, gezelligheid en winstdeling maken ook deel uit van de deal. Of vertel ons gewoon wat je wil. En vergeet de fantastische projecten niet.

  Onze drive is om duurzame industrieën en gemeentes te creëren door het opschalen en implementeren van groene technologieën. Terwijl we werken met gemeentes, grote corporates en kleine start-ups, creëren we impact met innovatieve projecten met een ontwerp proces gericht op de business case van onze klanten. Zo schalen we samen met Greentech startups nieuwe biobased en recycling technologieën op naar een demo plant op industriële schaal, ontwerpen we nieuwe energiesystemen voor industriële plants, maar passen we deze industriële denkwijze ook toe om complete dorpen energieneutraal te maken. Als we eenmaal een ontwerp hebben gemaakt, gebruiken we onze zelfontwikkelde software om het ontwerp te dupliceren om zo groene technologieën sneller en slimmer op te schalen. Onze creativiteit en professionele ervaring gecombineerd met ons parametrische ontwerp staan centraal in onze aanpak. En ondertussen samen een beetje lol hebben.

  Opgericht in 2019, hebben we de ambitie en middelen om te groeien en impact te hebben op de industrie. Werk met ons multiculturele team samen om spannend werk te hebben dat het verschil maakt. Je vindt er collega’s en klanten met een grote drive om impact te maken voor een betere wereld. Eindeloze mogelijkheden en je helpt bij het vormgeven van ons jonge bedrijf.

  Solliciteren?

  Stuur je motivatiebrief (Nederlands) en cv naar info@transitionhero.nl. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Petra Beris, petra.beris@transitionhero.nl

  BIM Lead GreenTech - Rotterdam

  Our projects need great people with loads of creativity. A Building Information Model (BIM) Lead at TransitionHERO visualizes industrial process ideas into a 3d(+) model and also brings in the technical know-how. He or she is able to grasp clients wishes and convert them into concrete designs. While being experienced in preferably mechanical/piping design, the BIM lead will be the spider in the web for the development of the Building Information Model and supports in the development of automating the visualization, engineering and deliverable generation.

  Hello there.

  Are you our new BIM Lead?

  Let’s see.

  • You love 3D or even up to 6D models. You know how to coordinate different people and companies working in the same model, you don’t mind to build the model yourself and make sure it’s smart enough for easy construction and scalable for future plants.
  • You’re a good Lead Piping & Mechanical Engineer. Whatever it is, you’ve got it. You talk the language of equipment layouts, isometrics, pipe specifications, nozzle loads, stress checks, you know how to model in 3d and can write a quality specification.
  • You want to make Impact. This should go without saying.
  • You’ve got experience. You’ve been around. It’s not a numbers game but you’ve probably been a piping or BIM engineer for +5 years and know how to admin 3d modelling tools to awesomeness.
  • Your visuals convince greentech investors. That’s why great looking 3d models are key in creating impact and moreover, you create something that contractors can build to take ideas to concrete results.
  • You’re flexible. Like your day-to-day work will require. One day you enjoy working on equipment specifications and discussions with suppliers to select technology for a conceptual design, while the other day you create the shopping list from your 3d model in a next engineering phase.
  • You’re about ideas. CO2 is important, but it is not always what this is about.
  • You hate repetitive engineering. That’s why we automate it. You will be a key member in the set-up of 3d model automation that we are working on. So we can focus on delivering the best solutions and being creative, rather than repetitive engineering.
  • You’re a leader. But it doesn’t mean you’re an asshole. Leadership at TransitionHERO isn’t about telling other people what to do. You lead by listening and by example.
  • You like people. That doesn’t mean you can’t be an introvert. We like introverts. It just means that you are good at working with the rest of us, whether it’s engineers from different disciplines, clients or the people who clean our office.
  • You’re a magician. You listen to our clients and work with them (and the rest of us) to magically create the very thing that somehow makes their wishes come true.
  • You’re the punk who shows up on time. You’re organized. You make things happen. You make sure your project stays on budget. And you take deadlines very, very seriously.
  • You have opinions. And you can articulate them. (And you’re not afraid to tell our directors when they are saying something that doesn’t make any sense). And we will listen to it.
  • You’re just a person in the world. You don’t know everything, and you don’t think you know everything. But you’re curious. You want to know more. After all, it’s a big world.
  • You like a good salary. So you will get it. And not just a competitive salary. Coaching and personal development, a great office, nice coffee, unlimited snacks, lunch, fun and profit sharing is also part of the deal. Or just tell us what you want. And don’t forget about the fabulous projects.

  Our drive is to create sustainable industries and communities by scaling-up and implementing Green Technologies. While we work with municipalities, large corporates and small start-ups, we create impact with innovative projects with a design process focused on the business case of our clients. For example we scale-up new biobased and recycling technologies to an industrial scale demo plant together with Greentech startups, we design new energy systems for industrial plants, but also apply this industrial scale of thinking to change complete villages to become energy neutral. Once we have made a design, we use our in-house developed software to duplicate the design in order to scale-up green technologies, faster and smarter. Our creativity and professional experience combined with our parametric design are key to our approach. And having a bit of fun along the way.

  Founded in 2019, we have the ambition and resources to grow and impact the industry. Work with us to have exciting work that makes a difference. You will find colleagues and clients with a high drive to impact for a better world. Endless opportunities and help shaping our young company.

  Apply now:

  Please sent your CV and your convincing information package to info@transitionhero.nl. If you have any questions you can contact Petra Beris, petra.beris@transitionhero.nl