sep 09, 2021

Energieopslag als extra boost voor je businesscase

Het aandeel groene stroom in de energiemix neemt elk jaar toe. We worden daarmee steeds afhankelijker van wind en zon. We zien nu al dat energieprijzen fluctueren. Bij veel wind en zon is de stroom een stuk goedkoper dan op bewolkte, windstille dagen. Als bedrijf kun je hier gebruik van maken. Door energie op te slaan wanneer het weinig kost. Daarmee kun je de verduurzaming van je bedrijf een extra boost geven, en de elektrificatie versnellen. Welke mogelijkheden zijn er op opslaggebied? 

 

Elektrificatie 

Voor elektrificatie van een fabriek heb je e-boilers en industriële warmtepompen nodig. E-boilers vervangen de gasgestookte stoomketels. En industriële warmtepompen kunnen bijvoorbeeld restwarmte van 30-40 graden, die nu nog vervliegt, omzetten naar 120 graden, waardoor het bruikbaar wordt voor processen. Elektriciteit is nu vaak duurder dan aardgas. Dus elektrificeren van je fabriek leidt niet altijd tot een sterke businesscase. Maar dan komt opslag om de hoek kijken. Hiermee kun je inspelen op lage energieprijzen. Je oogst energie op de goedkope momenten, die je op een later moment, wanneer de prijs hoger ligt, weer benut. 

 

Opslaan in watertanks 

De makkelijkste en goedkoopste manier om energie op te slaan is in water. Nadeel is dat opslag maar kan tot 100 graden. Je kunt water ook onder druk opslaan, economisch tot maximaal 160 graden. In sommige gevallen kan dat net het verschil maken. Voor veel industriële processen is echter een hogere temperatuur vereist. Warmteopslag in water schiet daarvoor tekort. Maar gelukkig is er steen. 

 

Terug naar stenen tijdperk? 

Steen? Loop eens op een warme, zonnige dag over je terrastegels, en je snapt direct het potentieel ervan. Er zijn al nu stenen opslagsystemen op de markt waarbij warmte tot 800 graden kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld basalt, met een hoge dichtheid per m3, is bruikbaar. Basalt verwarmen kan op twee manieren. Manier één is via een verwarmingselement dat door het basaltblok loopt. De warmte haal je er weer uit via een open buis, waar je olie of stoom doorheen laat lopen. De andere manier is door lucht te verhitten tot 850 graden om dat vervolgens met grote ventilatoren het basaltblok in te blazen. Die ventilatoren gebruik je vervolgens weer om de warmte er op een later moment uit te halen. 

 

Betere businesscase 

Energieopslag is geen toekomstmuziek. We zien nu al dat onze rekenmodellen betere uitkomsten geven wanneer een bepaalde vorm van energieopslag wordt meegenomen. Wat werkt, verschilt per klant. TransitionHERO gebruikt bijvoorbeeld in een van haar opstellingen basalt en hete lucht. Om een industriële fabriek van het aardgas af te halen, wordt een basaltblok gebruikt van 40 x 20 x 10 meter en ventilatoren ter grootte van een zeecontainer.  

 

Opslag is pure noodzaak 

Opslag is niet alleen goed voor je businesscase, het is ook pure noodzaak om de transitie van fossiel naar groen mogelijk te maken. Zonder warmteopslag kan groene energie namelijk niet worden ingepast in het energiesysteem. Doordat het aandeel groene energie alleen nog maar gaat toenemen, zal het aanbod ook meer fluctueren. En dit gaat zorgen voor een te grote disbalans, met bijvoorbeeld negatieve energieprijzen tot gevolg. 

Geïnteresseerd in energieopslag? Onze engineers vertellen je er graag meer over. 

 

 Op naar 70% duurzaam 

Op 2e Paasdag 2021 werd 60% van alle stroom in Nederland duurzaam opgewekt. Een record. Een paar dagen daarvoor piekte de groene stroomaanmaak een uur lang zelfs naar 77%. Ook een record. De bedoeling is dat zulke percentage normaal worden. Het Nederlandse klimaatdoel is om voor 2030 70% van alle stroom via wind of zon op te wekken. In 2020 was dat 26%.  

 

De heilige warmtebatterij 

Een echte reuzenbatterij is (nog) geen optie, want te duur. Wereldwijd wordt er wel volop gezocht naar de heilige graal op opslaggebied. TransitionHERO heeft momenteel meer dan 15 soorten warmteopslag in het vizier. Een mooi voorbeeld is Israël, waar wordt gewerkt aan een superefficiënte warmtebatterij van vulkanisch materiaal. Stukjes vulkanisch gesteente worden samengeperst tot een blok van 12 meter lang. Deze reuzenshashlik wordt vervolgens verwarmd met een elektrische spiraal.