Duurzame warmte voor Baarnse bedrijventerreinen

Find out more
greentech island

Projectoverzicht 

Gemeente Baarn wil in de komende jaren duurzame stappen zetten voor zowel bewoners als bedrijven. Een integraal onderdeel hiervan is de verduurzaming van bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen. Als eerste wil de gemeente bekijken welke oplossingen technisch en financieel haalbaar zijn, en bovendien op voldoende steun van de bewoners kunnen rekenen.

Werkzaamheden TransitionHERO 

TransitionHERO heeft een quickscan en haalbaarheidstudie uitgevoerd naar een businesscase voor duurzame warmtelevering voor twee bedrijventerreinen in Baarn.  

 

Projectverantwoordelijkheden TransitionHERO: 

 • Selectie duurzame opties 
 • Openbare dataverzameling en -analyse 
 • Multicriteria-analyse 
 • Technologieselectie 
 • Stakeholder-management 
 • Communicatieplanning 
 • Synergie en locatie-onderzoek 
 • CAPEX-schatting 
 • OPEX-raming  
 • Subsidie-advies 
 • Evaluatie risico’s en kansen 
 • Rapportage en presentaties 

Explore more cases